یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

 

معرفی ستاد سرمایه گذاری
 
شرح وظایف
مأموریت و رسالت اصلی:
تسهیل و تسريع فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی) در استان
حمایت و ترویج تفكر و اندیشه سرمایه‌گذاری و مساعد نمودن محیط و فضای سرمایه‌گذاری
اهداف:
شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تهیه و ارائه اطلاعات لازم و اساسی به سرمایه‌گذاران
راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی‌گیری مستمر امور اجرائی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی

لینك دانلود 

 


اخبار