یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

پتانسیل های بازرگانی و تجاری استان

استان كردستان به دلیل مجاورت با مرز مشترك 230 كیلومتری با كشور عراق ، وجود مشابهت های قومی ، فرهنگی ، و ارتباط خویشاوندی بین شهروندان دو كشور و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی جنوب و شمال غرب كشور دارای ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ای می باشد . همچنین وجود 3 بازرچه فعال مرزی در شهرهای بانه ، مریوان و سقز ، وجود 13 تعاونی مرزنشین با حدود 280 هزار نفر جمعیت ، وجود بانك های تجاری با قابلیت عملیات تجاری بین المللی ، وجود مؤسسات بیمه ای و شبكه بازارهای محلی و فرا منطقه ای پتانسیل بالایی را جهت صادرات و واردات كالا دارا می باشد .

 بازرگاني

در سال 1386، 465 هزار تن كالا‌ با ارزش 5/360 ميليون دلا‌ر از استان كردستان صادر شده به طوري كه سهم صادرات استان از كل كشور 1/1 درصد بوده است. در اين سال ميزان واردات استان 7/3 هزارتن با ارزش 8/7 ميليون دلا‌ر بوده است . ميزان صادرات در مقايسه با سال 1384 حدود 2/32 درصد كاهش داشته در حالي كه ارزش صادرات طي اين مدت حدود 6/43 درصد رشد داشته است. ميزان واردات و ارزش آن به ترتيب حدود 9/12 درصد و 1/7 درصد كاهش يافته است .

 


اخبار