یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

شرح وظایف

 

مأموریت و رسالت اصلی:
تسهیل و تسريع فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی) در استان
حمایت و ترویج تفكر و اندیشه سرمایه‌گذاری و مساعد نمودن محیط و فضای سرمایه‌گذاری
اهداف:
شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تهیه و ارائه اطلاعات لازم و اساسی به سرمایه‌گذاران
راهنمایی، مشاوره، هماهنگی و پی‌گیری مستمر امور اجرائی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی
وظایف:
نظارت بر اجراي صحيح ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراي سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سوي دستگاه‌هاي اشاره شده در اين ماده.
اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمركی و مالیاتی و غیره.
انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آن‌ها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
شناسایی و احصاء مزیت‌های سرمایه‌گذاری استان
شناسایی و احصاء زمینه‌های سرمایه‌گذاری استان
احصاء خدمات و تسهیلات حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذار ویژه دستگاه اجرایی
شناسایی و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهیه و تدوین اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری به منظور ارایه به سرمایه‌گذاران
شناسایی سرمایه‌گذاران و تأمین‌كنندگان منابع مالی داخلی و خارجی و ایجاد ارتباط با آن‌ها
فرهنگ‌سازی (تبیین جایگاه تولید و سرمایه‌گذاران در اقتصاد و اشتغال جامعه)
معرفی مزیت‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری
ایجاد و تقویت هسته‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی و مرتبط استان و شهرستان‌ها
 
برنامه‌ها:
فرهنگ سازی برای تبیين جایگاه تولید و سرمایه‌گذاری
شناسایی مزیت‌ها، زمینه‌ها، فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری
ایجاد یك سیستم اطلاع‌رسانی ویژه سرمایه‌گذاری
شناسایی و ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
تشكیل هسته‌های جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان های استان
تعیین رابطین سرمایه‌گذاری در هر یك از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط
تركیب اعضا:
رييس مركز (رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي)
جانشين مركز
كارشناسان ارشد بخش كشاورزي، بازرگاني و صنايع و معادن
متصدي امور دفتري
 
عملكرد: 
برگزاری كارگاه آموزشی سرمایه‌گذاری خارجی برای كارشناسان و رابطین سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های شهرستان‌های استان
ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران و فاینانسرهای داخلی و خارجی
ایجاد سیستم اطلاع‌رسانی ویژه سرمایه‌گذاری
تشكیل هسته‌های سرمایه‌گذاری در فرمانداری‌های استان
تعیین رابطین سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان

 

 


اخبار