یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

 

ستاد سرمایه­ گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی كه موظف است با رویكرد:

  • حذف مجوزهای غیرضرور
  • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
  • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
  • و بهبود فضای كسب و كار

ضمن تدوین كتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشكلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی كند.

2-    مركز خدمات سرمایه گذاری استان كه وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • تجمیع كلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یك محل
  • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه­ها و شركت­های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه­ ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر كشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه­های فرصت­های سرمایه­ گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
  • تعیین مكان مشخص جهت مراجعه سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی
  • اطلاع رسانی و ارائه مشورت­های لازم به سرمایه­ گذاران

*       انجام هماهنگی­های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشكلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار ستاد در دستگاه­های اجرایی و تشكل­های غیر دولتی و نهادهای عمومی

*       نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه­گذاری و انجام طرح­های تحقیقاتی در موضوع سرمایه­ گذاری

*       مشاوره كارشناسی به دستگاه­ها و سرمایه­ گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه­ گذاری

§         رسیدگی به مشكلات، شكایات و اعتراضات سرمایه­ گذاران

·         ستاد سرمایه گذاری استان در جلسات خود به ریاست استاندار محترم مواردی را تصویب نمود كه چكیده­ای از آنها ارائه می گردد:

·         مدیران دستگاهها، سازمانها، بانك­ها ، نهادها و تشكل­های غیر دولتی استان و كلیه مراجعی كه درگیر فرآیند اجرایی یك فعالیت اقتصادی می­ باشند، موظفند كه:

1-    خلاصه ای از ماده 7 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 و آئین نامه اجرایی آن را به صورت مناسب و در معرض دید مراجعان خود قرار دهند و به روشهای گوناگون( بروشور، بنر و ...) اطلاع رسانی نمایند.

2-    كتاب راهنمای سرمایه­ گذاری را در اختیار مراجعان قرار دهند.

3-    نسبت به تسریع كار و پیدا كردن راه كار قانونی جهت حل مشكل مراجعه كننده توسط نماینده تام الاختیارخود تاكید كنند به گونه­ای كه مشكلات مربوط به هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی توسط آن نماینده قابل رفع باشد، در غیر این صورت موارد توسط مركز خدمات سرمایه­ گذاری كتبا به رئیس ستاد جهت تصمیم­گیری منعكس می­گردد.

4-    مراجعان خود را تنها به نماینده تام الاختیار معرفی نموده و این نماینده سایر امور مراجعان را در دستگاه انجام دهند و خود سرمایه گذار یا فعال اقتصادی را در قسمتهای مختلف دستگاه سرگردان ننمایند.

5-    هر دستگاه موظف است مشورت­های لازم به سرمایه­ گذاران در زمینه نحوه انجام بهتر و سریع­تر كار را ارائه دهد.

6-    جهت تهیه بانك جامع اطلاعات پروژه های قابل سرمایه­ گذاری استان ، اطلاعات پروژه های خود را در دو قالب فارسی و انگلیسی (فرم­های مركز) به دو صورت مكتوب و فایل رایانه ای به مركز خدمات سرمایه­ گذاری استان ارسال نمایند.

7-   موضوعات و جلسات مرتبط با جذب سرمایه­ گذار را با حضور نماینده مركز خدمات سرمایه گذاری برگزار نمایند.

8-   حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات تعیین شده توسط مركز الزامی بوده و تصمیمات وی به عنوان نظر بالاترین مقام دستگاه تلقی می­گردد.

 


اخبار