یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

 

عنوان طرح

حجم سرمایه گذاری

(میلیون ریال)

نیروی انسانی

(نفر)

دوره زمانی ساخت

(ماه)

IRR

(درصد)

لینك دانلود

تولید فراورده های طیور

357/160

45

21 

76/9

 دانلود

احداث پالایشگاه دام

 448/732

 100

 15

 74/8

    دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اخبار