یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

 

 

 

 

 

عنوان طرح

حجم سرمایه گذاری

(میلیون ریال)

نیروی انسانی

(نفر)

دوره زمانی ساخت

(ماه)

IRR

(درصد)

لینك دانلود

احداث مجتمع فرهنگی-تفریحی 

191/668

71 

17 

23/1

دانلود 

احداث پاركینگ طبقاتی 

262/693

15 

17  

10/9

دانلود 

احداث پارك آبی 

105/123

65 

15  

25/4

دانلود 

 

 

 

 

 

 

 

 


اخبار