یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

فعالیت های مركز خدمات سرمایه گذاری استان كردستان

 

-          برگزاری جلسات حضوری با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان در جهت رفع مشكلات و كمك به تسریع فعالیت آنان

-          برگزاری جلسات حضوری با كارشناسان دستگاههای اجرایی در خصوص رفع موانع و مشكلات پیش روی سرمایه گذاران استان

-          تشكیل بانك اطلاعاتی سرمایه گذاران حاوی بیش از 200 فعال اقتصادی

-          پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط

-          اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با كلیه امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.

-          انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از دستگاههای اجرایی استان

-          دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارك مورد نیاز و ارائه آنها به سازمان سرمایه گذاری

-          ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی و انعكاس مشكلات به استاندار و بهره گیری از حمایت استاندار در جهت رفع مشكلات موجود

-          شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان

-          تلاش در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی هدایت به زیرساختهای مورد نیاز و رقابت پذیر در عرصه های بین المللی

-          برگزاری جلسات متعدد و الزام دستگاههای اجرایی در زمینه معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود و اختیارات لازم را جهت پیگیری مسایل و امور سرمایه گذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض نمایند    

-          جمع آوری، كنترل و نظارت بر اطلاعات ارسالی از دستگاههای مشمول در سطح استان جهت درج در پایگاه  اطلاع رسانی و تشكیل بانك اطلاعاتی سرمایه گذاران حاوی بیش از 200 فعال اقتصادی

-          تهیه گزارش عملكرد سه ماهه مركز و ارسال به سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران

-          شركت در نمایشگاهها و همایش های بین المللی سرمایه گذاری و معرفی توانمندی ها و فرصت های  سرمایه گذاری استان به منظور جذب سرمایه گذاران .

-          ایجاد و راه اندازی سایت جامع مركز خدمات سرمایه گذاری استان به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه گذاران داخلی و خارجی

 


اخبار