یکشنبه 6 خرداد 1397
منوی اصلی

مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی

هدف از جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دستیابی به منابع مالی خارجی به منظور ایجاد و تكمیل واحدهای تولیدی، انتقال تكنولوژی برتر و استفاده از آن در خصوص تولید، ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی، ارتقاء كیفیت محصولات صنعتی و دسترسی به بازار های صادراتی بوده و برای پیشبرد این امر در راستای رشد درآمد ملی و عمران و آبادانی كشور ورود سرمایه در انواع مختلف به‌صورت سرمایه نقدی، ماشین‌آلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدكی و قطعات منفصله، حق اختراع، دانش فنی، علایم تجاری، خدمات تخصصی و سایر موارد مجاز مورد توجه و حمایت واقع شده‌است و عمده مشوق‌های حاكم در این بخش از قانون و آئین‌نامه مربوط به جذب و حمایت از سرمایه‌های خارجی استخراج گردیده كه به شرح زیر ارایه می گردد:

سرمایه‌های خارجی كه با اجازه دولت به كشور وارد می شود منافع حاصل از به كار افتادن آن‌ها مشمول حمایت بوده و كلیه حقوق، معافیت‌ها و تسهیلاتی كه برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های تولیدی داخلی موجود است شامل سرمایه‌گذاران بنگاه‌های خارجی نیز خواهد بود چنانچه با وضع قانون خاص از صاحب سرمایه سلب مالكیت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می‌كند.

صاحب سرمایه مجاز است كه هرسال سود ویژه حاصل از به‌ كار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی كه در آئین‌نامه مقرر گردیده به همان ارزی كه سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است از كشور خارج كند در صورتی كه سرمایه‌گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا سهم‌الشركه خارجی را با رعایت مواد قانون به صورت كالا صادر نماید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت بازرگانی مكلفند اجازه خروج كالای مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی به گمركات و دوایر مربوطه صادر نمایند.

غیر از فعالیت‌هایی كه مشمول اولویت بند 1 موضوع تصویب‌نامه شماره 1361/ت 11463 مورخ 11/2/1374 هیأت وزیران و مصوبات جایگزین آن در آینده می‌گردد سایر فعالیت‌های صنعتی و معدنی با مشاركت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

افزایش سنوات، معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذكور در نقاط محروم كشور به قوت خود باقی است. سرمایه‌گذار خارجی با رعایت تبصره 1 از ماده 3 جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی می‌تواند سرمایه یا بخشی از سرمایه خارجی، یا سهم‌الشركه خود را با موافقت سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی و یا هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و تائید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار خارجی واگذار نماید.

 


اخبار